Cho đến giờ vẫn chưa ai làm được điều này

Breaking magician code là một chương trình giải mã ảo thuật, thế nhưng họ vẫn chưa thể đi đến kết luận cuối cùng cho màn bay lượn đỉnh cao này của David Copperfield – Siêu Ảo Thuật Gia của mọi thời đại!

Có thể bạn chưa xem Cùng tác giả