Dân chơi mang ”ngựa sắt full giáp” đi chọi nhau và cái kết

Thi tài “kéo co” cùng Ford Ranger, Chevrolet Colorado bốc khói, gãy trục láp.

Có thể bạn chưa xem Cùng tác giả