Hết robot, bây giờ người ta còn trao cả quyền công dân cho một ngọn núi

Video sau đây sẽ giải thích vì sao chính phủ New Zealand có hành động tưởng chừng như kỳ quặc như vậy.

Nguồn video: Seeker

Có thể bạn chưa xem Cùng tác giả