Hình ảnh độc đáo về sự tan chảy của sông băng trên dãy Alps do ‘đại bàng quay’

Trong hành trình này, chim đại bàng sải cánh bay qua hàng loạt công trình trên đỉnh những ngọn núi trước đây luôn có tuyết bao phủ.

Video: Quan sát dãy Alps từ tầm chim bay

Có thể bạn chưa xem Cùng tác giả