Khóa đào tạo ‘địa ngục’ của biệt kích quân Mỹ Navy SEALs

Các chuyên gia quân sự đánh giá, chương trình luyện tập của Navy SEALs là khổ luyện nhất, địa ngục nhất, khắc nghiệt nhất và mang tính ‘đào thải’ nhiều nhất thế giới.

Có thể bạn chưa xem Cùng tác giả