Linh dương chết gục nhưng vẫn kéo theo đối thủ “xuống mồ”

Một con linh dương đầu bò đã bị thua trận trước đối thủ cũng là một con linh dương đầu bò khác, thế nhưng điều đáng nói ở đây là nó đã bị chết và mắc kẹt trong cặp sừng của con linh dương kia và cả hai khó lòng tách nhau ra được.

Linh cẩu là loài ăn thịt đầy cơ hội. Nguồn: Reddit

Tồi tệ hơn, một bầy linh cẩu đã đánh hơi thấy mùi thịt và rủ nhau kéo đến để ăn thịt bữa ăn đã được dọn sẵn này. Chúng ăn thịt con linh dương bị mắc kẹt trong khi con linh dương còn lại chỉ biết đứng chờ cho đến khi những kẻ ăn thịt no nê.

Rất may cho con linh dương còn sống là số thịt đó đã đủ cho bầy linh cẩu ăn no nê, nếu không có thể chính nó cũng sẽ trở thành nạn nhân cho những kẻ ăn thịt khát máu này mà khó lòng có thể chống cự được.

Xem video:

Linh cẩu ắn sống linh dương. Nguồn: Omar

Nguồn: Omar

Có thể bạn chưa xem Cùng tác giả