Browsing Tag

nhà vệ sinh

Vì sao những người thành công luôn tôn trọng người khác: Người càng ở “tầng cao”, càng hiểu thế nào…

Cá nhân tôi từng cho rằng, người khác tôn trọng tôi, đó là vì tôi ưu tú. Dần dần sau này tôi hiểu ra, người khác tôn trọng tôi, vì người khác ưu tú, bởi lẽ càng là người giỏi giang, họ càng biết tôn trọng người khác. Tôn trọng người khác là…