VIDEO: Báo hoa mai kết liễu linh dương Impala trong ‘chớp mắt’

– Clip báo hoa mai kết liễu linh dương Impala. Nguồn: Africa Geographic.

VIDEO: Báo hoa mai kết liễu linh dương Impala trong ‘chớp mắt’

Có thể bạn chưa xem Cùng tác giả