Video: Cá “khủng” cắn đứt dây câu, cần thủ nhảy luôn xuống nước bắt gọn nhanh như chớp

Cá ‘khủng’ cắn đứt dây câu, cần thủ nhảy luôn xuống nước bắt gọn nhanh như chớp –

Có thể bạn chưa xem Cùng tác giả