VIDEO: Lợn rừng cả gan ‘trêu ngươi’ 5 con sư tử

– Clip lợn rừng cả gan ‘trêu ngươi’ 5 con sư tử. Nguồn: Africa Adventures.

Có thể bạn chưa xem Cùng tác giả