Video: Nhân chứng đặc biệt xem màn leo cây bắt chim non của rắn độc Mamba

Trong lúc con rắn độc đang mải mê ăn chim non, thì một con chim cú đứng phía sau âm thần quan sát. Rất may mắn cho con rắn độc vì con chim cú chỉ đứng quan sát chứ không có ý định hãm hại.

Có thể bạn chưa xem Cùng tác giả