VIDEO: Sư tử trổ tài săn linh dương Gazelle

– Clip sư tử trổ tài săn linh dương Gazelle. Nguồn: Masai Mara & Wildlife Sightings.

Có thể bạn chưa xem Cùng tác giả